Facebook Twitter Google+

Vidno polje
Primjer urednog nalaza vidnog polja po Goldmanu-u. Prikazan je nalaz za desno i lijevo vidno polje.10.09.2011. 09:28

Komentari

Komentiranje nije dozvoljeno.