Facebook Twitter Google+

Abbeov broj

Abbeov broj je mjera za disperziju svjetlosti.

Ako se pokus stvaranja spektra izvede na dvije, geometrijski potpuno iste prizme, tj. prizme s istim lomnim kutem, ali iz dvije vrste stakla, naprimjer jedna od krunskog stakla, a druga od flint stakla, veličina spektra neće biti jednaka. Prizma iz flint stakla imat će skoro dvostruko veću disperziju od prizme iz krunskog stakla. Ovu je pojavu objasnio u svojoj matematičkoj analizi Ernest Abbe.

Broj je određen je jednadžbom:

Abbeov broj

nD,nF,nC –indeksi loma nekog optičkog sredstva za spektralne linije D, F, C Franenhoferovog spektra. (redom iznose 589,2nm; 486,1nm; 656,3nm )

Koeficjent disperzije ili Abbeov broj kreće se od 20 za vrlo "gusta" flint stakla, preko 65 za vrlo "lagana" krunska stakla, do 85 za fluor-krunska stakla. Ona stakla koja imaju veći Abbeov broj imaju manju disperziju i obrnuto. Kod leća je vrijednost Abbeov broja vrlo važna zbog pogreške leće, koju nazivamo kromatska aberacija. U nastajanju da se smanji kromatizam, Abbeov broj mora biti što veći.

Za leće u komercijalnoj upotrebi, bilo od minerala ili "plastike", nastojimo da Abbeov broj bude što veći, (kod leća Abbeov broj se kreće od 30 do 58). Svaki proizvođač leća ima četiri osnovne karakteristike koje određuju njenu kvalitetu: indeks loma, gustoća leće, UV-propusnost i Abbeov broj. Ovom kratkom lekcijom o optici nastojali smo pojasniti koliko je važno poznavanje osnova optike i značenje Abbeova broja pri svakodnevnoj prodaji leća, te objasniti zašto je bolje upotrebljavati kvalitetniju leću.

Autor:
prof. Emil Šatalić


11.07.2011. 13:00

Komentari

m.m. 29.05.2012. 11:32

XD profesore

Komentiranje nije dozvoljeno.