Facebook Twitter Google+

Indeks loma

U optici, pod indeksom loma podrazumijevamo apsolutni indeks loma. Indeks loma je broj koji nam govori koliko puta se zraka svjetlosti sporije giba u nekom optičkom sredstvu nego u vakuumu.

U vakuumu brzina svjetlosti iznosi približno 300 000 km/s. U zraku se uspori za 1,00029 puta i to je indeks loma zraka. Indeks loma je broj koji je veći ili jednak 1 (n≥1). Indeks loma optičkih leća razlikujemo za mineralne i plastične leće.

Mineralne leće imaju indeks loma od 1,5 do 1,9. S porastom indeksa loma raste i gustoća leće i smanjuje se debljina leće. Upravo s visokim indeksom loma moguće je izraditi tanku leću velike dioptrijske jakosti. Tanja mineralna leća ne mora značiti da je leća i lakša jer gustoća mineralnih leća raste porastom indeksa loma.

U praksi, plastične leće zauzele su mjesto mineralnim lećama zbog otpornosti i manje gustoće za iste indekse loma. Plastične leće (CR) još nisu proizvedene u indeksima loma 1,8 i 1,9, a samim time nismo još dobili potrebnu tankoću leće kod plastičnih leća, Upravo je to jedna od osnovnih prednosti mineralnih leća kod velikih dioptrija. Također, tanja plastična (CR) leća ne značiti da je leća i lakša jer gustoća plastičnih leća raste porastom indexa loma.

Autor:
prof. Emil Šatalić11.07.2011. 12:42

Komentari

Komentiranje nije dozvoljeno.