Facebook Twitter Google+

Što je dioptrija?

Dioptrijska jakost leće (konvergencija leće).
Jakost leće D je recipročna vrijednost žarišne daljine izražene u metrima.


Formula

Jakost leće izražava se u recipročnim metrima. Sabirne (konvergentne) leće imaju pozitivnu optičku jakost, a rastresne (divergentne) leće imaju negativnu dioptrijsku jakost. Dioptijska jakost leće proporcionalna je s indeksom loma leće. Kako raste indeks loma leće za jednake polumjere zakrivljenosti, raste i dioptrijska jakost leće.

Sabirnim (konvergentnim), plus lećama korigiramo dalekovidnost (hypermetropia).

Sabirna leća

Rastresnim (divrgentnim), minus lećama korigiramo kratkovidnost (myopia).

Rastresna leća

Autor: prof. Emil Šatalić


11.07.2011. 12:31

Komentari

Anonymous 31.05.2012. 17:08

jaooooo istina!!

Komentiranje nije dozvoljeno.