Facebook Twitter Google+

Što je polarizacija?

Polarizacija je svojstvo elektromagnetskih valova povezano sa smjerom titranja polja. Linearna ili potpuna polarizacija je polarizacija pri kojoj vektor električnog polja stalno titra u istoj ravnini.

Svjetlost se pri raspršenju polarizira na molekulama zraka, vodenoj pari i prašini. Jače se raspršuje svjetlost malih valnih duljina, ljubičasta ili plava. Zbog toga nam danju nebo izgleda plavo. Bijela se svjetlost od Sunca raspršuje i dolazi do nas. Ona je linearno polarizirana. Kada je Sunca na zalasku, valovi svjetlosti moraju proći kroz debeo sloj atmosfere. S obzirom na to da se plava svjetlost raspršuje, za razliku od crvene, do nas dolazi nepolarizirana i neraspršena crvena svjetlost, dok je plava raspršena i polarizirana.

Kada prirodna svjetlost pada na prozirno sredstvo, poput stakla ili vode, pri određenom upadnom kutu, koji je takav da lomljena i reflektirana zraka čine pravi kut, reflektirana je svjetlost polarizirana okomito na ravninu refleksije. To je takozvani Brewsterov zakon:

Brewsterov zakon

( nG—indeks loma gušćeg optičkog sredstva; nR-indeks loma rjeđeg optičkog sredstva )


Polarizirajuće naočale znatno pomažu pri smanjenju odbljeska na moru ili ugrijanoj cesti. Naočale su obično napravljene tako da propuštaju samo okomito polariziranu svjetlost. Reflektirana svjetlost je vodoravno polarizirana, a kada pada na polarizirajuće naočale, ne prolazi kroz njih. Na taj se način bitno smanjuje odbljesak.


Autor:
prof. Emil Šatalić


11.07.2011. 13:10

Komentari

Komentiranje nije dozvoljeno.