Facebook Twitter Google+

Oko i fizika

Normalno oko vidi jasno ako stvara slike na mrežnici. Budući da je udaljenost mrežnice od ulazne plohe rožnice stalna, potrebno je da oko poveća svoju konvergenciju (jakost) to više što je predmet kojeg promatra bliži.

Dakle, oko se akomodira, tj. prilagođava jakost prema položaju predmeta ne bi li se slika uvijek stvarala na mrežnici.

Daleka točka (punctum remotum)

Daleka točka

To je točka kod koje oko najmanje konvergencije stvara sliku na mrežnici. Oko tada nije napregnuto. Ta se točka za normalno oko nalazi u beskonačnosti.

Bliska točka (punctum proximum)

Bliska točka

To je točka kod koje oko najveće konvergencije stvara na mrežnici sliku nekog predmeta koji se nalazi na najmanjoj daljini jasnog vida. Tada je oko napregnuto. Za prosječno oko daljina jasnog vida iznosi približno 25cm.

Autor:
prof. Emil Šatalić


11.07.2011. 13:22

Komentari

Komentiranje nije dozvoljeno.